• Ελληνικά
  • English

Acca

Τι είναι το ACCA;

Το ACCA είναι το παγκόσμιο Σώμα Ορκωτών Λογιστών και Ελεγκτών. Στόχος του είναι να προσφέρει επαγγελματικούς τίτλους στα στελέχη που αναζητούν μια καριέρα υψηλών προδιαγραφών στον τομέα της λογιστικής, των χρηματοοικονομικών και της διοίκησης επιχειρήσεων. Έχει 393.000 φοιτητές και 137.200 μέλη σε 170 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Οι επαγγελματικοί τίτλοι του ACCA δίνουν έμφαση στη λογιστική, αλλά ταυτόχρονα προσφέρουν μεγάλο εύρος γνώσεων και δεξιοτήτων σε τομείς όπως τα χρηματοοικονομικά, τα φορολογικά, ο εσωτερικός έλεγχος, η διοίκηση, το δίκαιο, τα οικονομικά  και τα πληροφοριακά συστήματα.

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται σε οποιονδήποτε επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στους τομείς των Business, Accounting, Finance, Banking, Auditing, Management, Consulting, Credit, κτλ., ενώ δεν είναι απαραίτητη η κατοχή πρώτου πτυχίου.


Πώς αποκτάται;


Το ACCA αποκτάται:
α) κατόπιν επιτυχίας σε εξετάσεις που διοργανώνονται σε παγκόσμια κλίμακα και
β) τρία χρόνια προϋπηρεσίας σε σχετικό χώρο.
Οι εξετάσεις είναι γραπτές, στα αγγλικά και πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο (Ιούνιο / Δεκέμβριο). Διοργανώνονται σε παγκόσμια κλίμακα, πάντοτε από την αιγίδα και την αυστηρή επιτήρηση του Βρετανικού Συμβουλίου.
Ο υποψήφιος της πιστοποίησης πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς
•    (ή να απαλλαγεί) στα εννέα μαθήματα του πρώτου θεμελιώδους επιπέδου (fundamentals level)
•    στα τρία εξειδικευμένα μαθήματα από το αντίστοιχο επίπεδο (professional level)
•    και τέλος στα δυο επιλεχθέντα μαθήματα από την λίστα των options module (δύο από τα τέσσερα)
Ο επαγγελματικός τίτλος απονέμεται απευθείας από το Association of Chartered Certified Accountants UK.
Διάρκεια σπουδών
Τα επαγγελματικά προγράμματα σπουδών δεν έχουν συγκεκριμένη διάρκεια, αφού αυτή εξαρτάται από πιθανές απαλλαγές μαθημάτων αλλά και την ταχύτητα με την οποία επιλέγει ο κάθε υποψήφιος να ολοκληρώσει το πρόγραμμα. Το ACCA αναγνωρίζει τους ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών και τα άτομα που έχουν αποκτήσει κάποιο παρεμφερές πτυχίο πανεπιστημίου δεν χρειάζεται να διαγωνιστούν σε όλες τις εξετάσεις του προγράμματος.

Πλεονεκτήματα του επαγγελματικού τίτλου ACCA σε σχέση με ακαδημαϊκό τίτλο


1.    Άμεση απορρόφηση από την αγορά εργασίας
Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν 276 τιτλούχοι ACCA και 2.000 φοιτητές, ενώ η ζήτηση από εταιρίες ιδίως για τα τμήματα της οικονομικής διεύθυνσης, της ελεγκτικής και υψηλών τραπεζικών στελεχών είναι πολύ μεγαλύτερη. Αυτό σημαίνει ότι η ελληνική αγορά ζητάει στελέχη με τη συγκεκριμένη πιστοποίηση για να καλύψει τις ανάγκες της και έτσι οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες ACCA αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και έχουν αξιοσημείωτη επαγγελματική εξέλιξη.


2.    Παγκόσμια Αναγνώριση
Στο προεδρικό διάταγμα Ιουνίου 2000 (165/2000) έχει δοθεί η σχετική αναγνώριση όλων των Βρετανικών Επαγγελματικών Επιμελητηρίων. Το ACCA που απονέμεται από χώρα της Ε.Ε. (Μεγ. Βρετανία) αναγνωρίζεται από το “Mutual Recognition Directive” (89/48/EEC) της Ε.Ε. που έχει συσταθεί το 1991. 72% των μελών και των φοιτητών του ACCA βρίσκονται εκτός Μ. Βρετανίας. Ο λόγος για τον οποίον το ACCA έχει επικρατήσει παγκοσμίως είναι επειδή το πρόγραμμά του από το 1997 βασίζεται στα Διεθνή Λογιστικά και Ελεγκτικά Πρότυπα (ΔΛΠ) τα οποία εφαρμόζονται και στην Ελλάδα από το 2005.
Ελάχιστα μεταπτυχιακά μπορούν να συγκριθούν με την αίγλη και την εκτίμηση που υπάρχει για το ACCA από την αγορά εργασίας καθώς και από το σύνολο της οικονομικής και χρηματοοικονομικής κοινότητας. Βέβαια όχι άδικα αφού το σύνολο της διδακτέας ύλης υπερκαλύπτει την ύλη μεταπτυχιακών τίτλων πάνω στο αντικείμενο.

3.    Κατάλληλη υποδομή για επαγγελματική εξέλιξη
Στον επαγγελματικό τίτλο ACCA γίνεται επικέντρωση σε επαγγελματικές αξίες, ηθικές και διοικητικές δεξιότητες οι οποίες είναι απαραίτητες, αφού το επάγγελμα του ορκωτού λογιστή-ελεγκτή στηρίζεται πάνω σε κώδικες δεοντολογίας, ρυθμίσεις και νομοθεσίες στα πλαίσια της επαγγελματικής ηθικής του επαγγέλματος. 

4.    Διευρυμένη δυνατότητα φοίτησης
Το ACCA απευθύνεται σε επαγγελματίες κατόχους πρώτου πτυχίου σπουδών καθώς και σε στελέχη με πολυετή εμπειρία. Απαιτείται 3ετής επαγγελματική προϋπηρεσία για την ανάληψη του επαγγελματικού τίτλου.  

5.    Συμφωνία με τα ΔΧΠΧ
Από το 2006 η εφαρμογή των ΔΛΠ (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα) τους καθίσταται υποχρεωτική (με κοινοτική οδηγία) για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η εκπαίδευση που παρέχει ο επαγγελματικό τίτλος ACCA είναι συμβατή με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), τα οποία ήρθαν να εμπλουτίζουν τα ΔΛΠ και αφορά πλέον και λοιπές επιχειρήσεις πέραν των εισηγμένων στο Χ.Α.

Επικοινωνία

Αθηνα

Αμεση Επικοινωνια